Disclaimer & Privacy

Disclaimer van Oil & Vinegar

Versie geldig vanaf 2014
Assisi B.V. (Assisi) informeert u ten aanzien van de website www.oilvinegar.com over het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Assisi. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Assisi. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Het Oil & Vinegar logo en de slogans 'De Culinaire Cadeaushop' en ‘Passionate about Taste’ zijn geregistreerde handelsmerken in het bezit van Assisi. Andere logo’s, handelsmerken, huisstijlen en namen die te zien zijn op onze website, zijn eigendom van de bijbehorende eigenaar. De op deze website getoonde informatie wordt door Assisi met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Assisi behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van oilvinegar.com, welke geen eigendom zijn van Assisi, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Oil & Vinegar. Hoewel Assisi uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Assisi worden onderhouden wordt afgewezen.

Hoewel Assisi alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Assisi niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Assisi sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy

Versie geldig vanaf 2014
Assisi B.V. (Assisi) informeert u ten aanzien van de website www.oilvinegar.com over het volgende:

Assisi respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Assisi gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Door het aanmelden op de online nieuwsbrief van Assisi verleent u tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Assisi gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten in de winkel, het doen van andere aanbiedingen van Assisi en om webstatistieken te ontwikkelen. Ook kan het voorkomen dat Assisi u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/of dienstverlening. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze website maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ om te registreren hoe vaak www.oilvinegar.com wordt bezocht, via welke links dit gebeurt en welke voorkeuren haar bezoekers hebben. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.oilvinegar.com bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.

Op uw verzoek zal Assisi uw persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings)verplichtingen. Assisi zal u alleen e-mails sturen indien u hiervoor duidelijk interesse heeft getoond. U kunt zich altijd en zonder enkel gevolg uitschrijven. Na uw inschrijving als klant van Oil & Vinegar verlenen wij u toegang tot uw eigen account, waar u uw gegevens kunt bekijken en wijzigen. Om de veiligheid van uw informatie te maximaliseren, verplichten wij u zich middels een wachtwoord te identificeren om in te kunnen loggen.

Het systeem achter onze website is ontworpen om activiteiten te controleren. Zo kunnen wij onbevoegde handelingen voorkomen en persoonlijke informatie beschermen. Deze website benut verder de standaard SSL certificaatcodering om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen.  


Assisi B.V. (Oil & Vinegar)

Vestigings- en postadres: 
Koopvaardijweg 19B
4906 CV Oosterhout
Nederland

E-mail: info@oilvinegar.com 
Inschrijvingsnummer KvK: 2204 3638
BTW-identificatienummer: NL.8072.39.203.B.01