Oil & Vinegar Franchise

Support från Oil & Vinegar

Som franchisetagare kommer många saker att komma din väg. I dessa situationer är det trevligt att ha människor runt omkring dig som du kan lita på för gott råd. Från den första kontakten får du intensiv vägledning från våra skickliga medarbetare, var och en med egna specialiteter och från olika områden. Till exempel får du supportformulär från våra visuella merchandisers när det gäller dekoration och inredning av din nya butik. Innan detta får du en intensiv träning kopplad till en praktikperiod för att du ska vara välinformerad från början. Du kommer också att stödjas av våra affärscoacher, som du kan kontakta för att hitta svar på alla dina frågor.

.

Your opinion matters

Oil&Vinegar vill kontinuerligt förnya sig som en detaljhandels. Därför utvecklar vi ständigt och förbättrar. De praktiska erfarenheterna från våra franchisetagare är oumbärliga för oss. Det finns olika utskott där anställda i vårt huvudkontor och franchisetagare kommer ihop. I dessa kommittéer talas till exempel om nya idéer och testas.

För en ekonomisk belöning använder franchisetagaren varumärkeskännandet om Oil&Vinegar. Alla butiker kommer att inredas enligt vår etablerade företagsidentitet. Du kommer också att använda kunskap, teknisk kunskap och affärsmetoder för Oil&Vinegar.

 

För en ekonomisk belöning använder franchisetagaren varumärkeskännandet om Oil&Vinegar. Alla butiker kommer att inredas enligt vår etablerade företagsidentitet. Du kommer också att använda kunskap, tekniska färdigheter och affärsmetoder från Oil&Vinegar

Kostnadsindikering


Franchisetagarens nödvändiga eget kapital bör vara minst 25 - 35% av den totala investeringen. Och detta kommer i genomsnitt att avskrivas av franchisetagaren om 5-7 år.

Nedan följer en ungefärlig kostnadsindikering på vad en nyckelfärdigbutik kostar. Tänk på att alla kostnader är helt beroende på läge, lokalens status och eventuella ombyggnationer.

 

Genomsnittlig hyra

:    SEK4500,- till 8500,- per m2

Yta

:   65-120 m2

Butiksplats

:   A1 or A2

 

 

Total investering

:   Från 970 000,-

(beroende på storlek och butikens status)

 

 

  

Några vägledande punkter

  

Renovationer och installationer

:   SEK 150.000,- to 750.000,-

Butiksinredning och detaljer

:   SEK 350.000,- to 600.000,-

Inventarier

:   SEK 300.000,-

Ingående franchiseavgift

:   SEK 160.000,-  

Platsforskning

:   SEK 10 000.-

 

 

Specifikation kostnader

 

Franchise-avgift

:   5% av nettomsättning

Design och utvecklingsfrämjande

:   2% av nettoomsätning

Utvecklingsautomatisering

:   1% av nettoomsättning

Reklammaterial / extra kampanjer

:   fastställs i årligt samråd

 

Skicka en snabb förfrågan

  • Dina uppgifter
  • Kontorstid
  • Din preferens