Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Food Lovers Club Card

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en/of het gebruik van de door Assisi B.V. uitgegeven Food Lovers Club Card. Hierna afgekort als ‘FLCC’.

Het aanvragen van de Food Lovers Club spaarkaart
Informatie over (het aanvragen van) een FLCC word je verschaft in alle Oil & Vinegar winkels in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk en de webshop www.oilvinegar.com
In de betreffende winkel en op de website www.oilvinegar.com krijg je uitleg over de inhoud het spaarprogramma.

Het gebruik van de Food Lovers Club spaarkaart
De FLCC is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De FLCC blijft eigendom van Assisi B.V.

Het sparen van spaarpunten
Met een geldige FLCC spaar je bij elke besteding van 10 euro een spaarpunt. 15 spaarpunten zijn
5 euro korting waard. De kortingsvoucher ontvang je automatisch per e-mail.

Spaarpunten worden verstrekt op alle aankopen met uitzondering van de verzendkosten die berekend worden voor het verzenden van een online aankoop (webshop) en worden berekend op basis van het netto betaalde bedrag. Aan de spaarpunten is geen geldigheidstermijn verbonden. Gespaarde punten en de FLCC vervallen niet.

Ruilen of retourneren
Indien je aangekochte artikelen retourneert of ruilt, worden de verstrekte spaarpunten in mindering gebracht of aangepast. Je kunt dan ook alleen retourneren of ruilen volgens de in de betreffende winkel geldende regels en op vertoon van je kassabon en je FLCC.

Assisi B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het spaarsysteem en in het aantal spaarpunten dat per besteed bedrag wordt toegekend.

Het inwisselen van FLCC spaarpunten
Het saldo is te raadplegen door in te loggen op de website www.oilvinegar.com
15 spaarpunten zijn 5 euro korting waard. De kortingsvoucher ontvang je automatisch per e-mail. Een e-mailadres is noodzakelijk. Alleen dan kan de klant een kortingsvoucher (t.w.v. 5 euro) ontvangen zodra de klant 15 spaarpunten heeft gespaard. Daarnaast zijn de gespaarde punten gekoppeld aan het e-mailadres en niet aan de fysieke pas. Als de FLCC niet geregistreerd is, dan zijn de spaarpunten per definitie verloren en niet meer traceerbaar bij het kwijtraken van de spaarkaart.

Kortingsvoucher
De kortingsvoucher is geldig 6 maanden na uitgiftedatum. De kortingsvoucher kan ingewisseld worden in alle Oil & Vinegar winkels in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk op vertoon van de kortingsvoucher. De kortingsvoucher is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld en niet geldig in combinatie met andere acties en/of promoties.

Wijzigingen
Wijzigingen in persoonlijke gegevens kan de klant zelf aanpassen door in te loggen op de website www.oilvinegar.com  

 

 

Persoonsgegevens van FLCC-houder
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de FLCC is Assisi B.V.
De betreffende persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de exploitanten en medewerkers van de winkels. Alle voornoemde partijen zijn gebonden aan het privacybeleid van Oil & Vinegar en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden anders dan vermeld in deze voorwaarden.
De persoonsgegevens van de FLCC-houder zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is toegestaan.

Oil & Vinegar verwerkt persoonsgegevens van de FLCC-houder in het kader van de volgende doeleinden: 
- het met je in contact kunnen treden
- het door Oil & Vinegar verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de producten van Oil & Vinegar

Als FLCC-houder krijg je regelmatig per e-mail informatie over aanbiedingen, producten en acties. Indien je geen prijs stelt op deze informatie kun je dit kenbaar maken aan Customer Service.

Verlies of diefstal
In geval van verlies of diefstal van je FLCC dien je hiervan zo spoedig mogelijk melding te maken bij Customer Service. Je kunt ons hiervoor per mail bereiken via [email protected] of telefonisch via
+31 (0)162-472060.

Aansprakelijkheid
Assisi B.V. is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik en voor de gevolgen van vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde FLCC of kortingsvoucher.

Beëindiging deelname
Je hebt het recht je deelname aan het FLCC spaarprogramma op ieder moment te beëindigen.
Je dient Assisi B.V. van je beëindiging schriftelijk op de hoogte te stellen. Je dient je te richten tot Customer Service en je FLCC per post te retourneren:

Assisi B.V.
Koopvaardijweg 19B
4906 CV Oosterhout

Na opzegging is de FLCC niet meer geldig. Een eventueel tegoed aan spaarpunten dien je voor beëindiging in te wisselen en je kunt resterende spaarpunten laten overboeken naar een andere FLCC-houder. Na beëindiging kunnen geen spaarpunten meer worden bij- of afgeschreven.

Beëindiging spaarprogramma
Assisi B.V. behoudt zich het recht voor het FLCC spaarprogramma stop te zetten. Informatie hieromtrent zal aan je kenbaar worden gemaakt in onze winkels, in een brochure, op de website www.oilvinegar.com of in enig ander schriftelijk document.

Diversen
Assisi B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden. Op voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.